Horyzont - przeciw karze śmierci

Polish Belarusian English German Russian

Kościół katolicki popiera karę śmierci.

Kościół katolicki popiera karę śmierci.Odpowiada Jan Turnau*

 

 

To nieprawda. Mój Kościół, rzymskokatolicki, odrzuca dzisiaj tę potworną karę. To dobrze. Ja odrzucam możliwość kary śmierci z wielu powodów, zresztą wielokrotnie powtarzanych. Kara ta nie odstrasza od przestępstw, przed którymi ma rzekomo bronić.

 

 

 

Ilustracja: Maja Rozbicka

Często grozi sądową pomyłką - gdy oskarżony nie przyznaje się do winy. Często karze się w ten sposób innego już człowieka, bo on tymczasem odmienił się duchowo. Dochodzą do tego argumenty religijne. Nie zabijaj (tak zwana obrona konieczna to nie ta sprawa). Owszem, nie ma nigdy absolutnej pewności, że zbrodniarz nie ucieknie z więzienia i nie będzie dalej mordował. Ale razi mnie moralnie zabijanie kogoś, bo być może on kogoś zabije. To nie to samo, co bywa na wojnie, choć tam też nikt o taką pewność nie dba. Wojna jest wojną, jest tam jakaś równowaga sił. W różnych zapasach przyjęte jest, że nie kopie się leżącego. Nie dobija się również rannych, choć niedawno chciało się ich zabić.

**Jan Turnau - pisarz, dziennikarz, felietonista, inicjator działań na rzecz ekumenii , Od 1999 publicysta religijny w „Gazecie Wyborczej”.

Literatura:
1) KS. Glombik K., Kara śmierci przed trybunałem sumienia. Studium problematyki w niemieckiej literaturze teologicznej, Redakcja Wydawnictw KUL; Lublin 2001
2) Turnau J., Nawrócenie Pawła, nawrócenie Kościoła. Kazanie przeciw karze śmierci,
http://janturnau.blox.pl/2010/01/Nawrocenie-Pawla-nawrocenie-Kosciola-Kazanie.html
3) Turnau J., “Bóg dla wymagających. Jan Turnau na święta i nie tylko”, Agora, Warszawa 2011
4) Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae

RAZEM

Organizuj razem z nami i swoją organizacją wydarzenia poświęcone problemowi kary śmierci,sprawiedliwości naprawczej czy resocjalizacji (pokazy filmowe, dyskusje, warsztaty i inne)